Aktualności


W konkursie na najlepszą pracę opublikowaną w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ. NAUKA. TECHNOLOGIA. JAKOŚĆ” w 2022 roku w kategorii prac przeglądowych zwyciężyła:

JOANNA SADOWSKA, KAROL WŁODARCZYK Wybrane aspekty technologiczne i zdrowotne stosowania oleju palmowego w produkcji żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 1(130), 5-22.

 

A w kategorii oryginalnych prac twórczych:

HANNA KOWALSKA, EWELINA MASIARZ, ANNA IGNACZAK, MATEUSZ BARANOWSKI, JOLANTA KOWALSKA Ocena eksploatacyjna linii technologicznej do przemysłowej produkcji suszu z wiśni metodą osmotyczno-konwekcyjną, w porównaniu ze skalą laboratoryjną.Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2022, 29, 3(132), 56-70.

 

Przypominamy, że zgodnie z punktacją Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszoną w dniu 17.07.2023 za publikację naukową w czasopiśmie ŻYWNOŚĆ.Nauka.Technologia.Jakość przyznawanych jest 200 punktów.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Upfield Polska Sp. z o.o. została nowym członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. 

 

Upfield MasterLogo FreshGreen RGB

Upfield jest światowym liderem w produkcji żywności pochodzenia roślinnego, z tradycjami sięgającymi 1871 roku. W Polsce firma Upfield znana jest z kultowych marek jak m.in. „Delma” „Flora”, „ProAktiv” „Rama”, czy "Kasia", a także z całej gamy roślinnych alternatyw dla serów "Violife".

"Upfield dąży do lepszej przyszłości opartej na roślinach, wprowadzając pozytywne zmiany w zdrowiu ludzi i ich codziennym życiu oraz kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Uważamy, że żywność oparta na roślinach jest lepsza dla zdrowia, dla planety i dobrostanu zwierząt. W tym kierunku prowadzimy liczne projekty edukacyjne, używając naukowych argumentów i danych do zwalczania mitów dot. żywności i żywienia."


W dniach 11-12 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się cykliczna sesja naukowa organizowana przez Sekcję Młodej Kadry Naukowej PTTŻ pod hasłem: XVII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość" oraz Xth International Session of Young Scientific Staff "Food Science Development. Sustainable Future".

Sesja ta stale jest płaszczyzną do poszerzania horyzontów i nawiązywania nowych, ciekawych znajomości na wczesnych etapach pracy naukowej w gronie Uczestników. W murach SGGW gościło 127 młodych naukowców z kraju i zagranicy, którzy podzielili się wynikami swoich badań w postaci 46 referatów polskich, 12 referatów angielskich, 29 e-posterów angielskich, a najlepszym Komitet Naukowy przyznał interesujące nagrody.

Mamy nadzieję, że kolejna Sesja w Gdańsku będzie cieszyć się niesłabnącą popularnością i już dziś serdecznie na nią zapraszamy!

 

logo konferencja2023 vblack3


Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 2023 roku zmarł

prof. dr hab. Krzysztof Krygier

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności w latach 2001-2012, Przewodniczący Sekcji Chemii i Technologii Tłuszczów PTTŻ w latach 1999-2001 i 2003-2013, Członek komitetu redakcyjnego czasopisma ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, wybitny ekspert w zakresie technologii tłuszczów, nasz nauczyciel i przyjaciel.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Zarząd Główny, koleżanki i koledzy
z Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności

 

prof Krygier


Zapraszamy do wzięcia udziału 19 Międzynarodowym Kongresie Naukowym EuroFedLipid "Fats, oils and lipids: From raw materials to consumer expectation", który odbędzie się w dniach 17-20 września 2023 r. w Poznaniu.

Głównym organizatorem konferencji jest European Federation for the Science and Technology of Lipids wraz z Sekcją Chemii i Technologii Tłuszczów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
W skład Komitetu organizacyjnego wchodzą: prof. dr hab. Magdalena Rudzińska oraz prof. UPP dr hab. Dominik Kmiecik z UPP oraz dr Dorota Klensporf-Pawlik z UE w Poznaniu. W ramach Konferencji odbędą się wykłady plenarne oraz spotkania w 20 różnych sekcjach tematycznych.
Kongresy organizowane przez EuroFedLipid odbywają się co 2 lata w różnych częściach Europy i w tym roku przypada zaszczyt na organizację tego wydarzenia w Poznaniu. Wśród około 1000 uczestników Kongresu znajdują się naukowcy i przedstawiciele przemysłu z całego świata. Oprócz gości z Europy, są także obecni przedstawiciele z USA, Kanady, Japonii, Malezji, Tunezji, Indii, Maroka, Izraela czy Chin.
Zazwyczaj jednak najliczniejszą grupą są goście z kraju – gospodarza. Spodziewamy się, że i tym razem grono to będzie licznie reprezentowane przez zainteresowanych z Polski.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Ulotki dotyczące podstawowych informacji związanych z rejestracją i przesyłaniem streszczeń w zakładce: Konferencje


Zapraszamy do wzięcia udziału w 5. Polskim Kongresie Reologii, który odbędzie się w Wieliczce-Krakowie w dniach 18-20 września 2023 roku. 

 

Więcej szczegółów w zakładce: Konferencje


Miło jest nam poinformować, że w konkursie na najlepszą pracę opublikowaną w 2021 r. w czasopiśmie Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Kapituła konkursu wyróżniła: 

w kategorii prac oryginalnych

Patrycja Cichońska, Małgorzata Ziarno. Wpływ kiełkowania na zawartość wybranych węglowodanów i polifenoli ogółem w napojach z fasoli białej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2021, 28, 3(128), 86-94.

https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2022/01/08_Cichonska.pdf

 

w kategorii prac przeglądowych 

Barbara Stachowiak, Krzysztof Bukowski. Nowe trendy w branży browarniczej. Piwa funkcjonalne - surowcowe i technologiczne aspekty ich otrzymywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2021, 28, 1(126), 5-27.

https://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2021/07/01_Stachowiak.pdf

 

Autorom serdecznie gratulujemy!


W dniach 29-30 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się VII Sympozjum Inżynierii Żywności, będące doskonałą płaszczyzną wymainy poglądów i doświadczeń dla naukowców prowadzących badania z zakresu nauk o żywności oraz osób związanych z produkcją żywności.

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami komunikatów zaprezentowanych przez uczestników Konferencji.

 

Szczegóły dostępne w zakładce: Konferencje

 

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w dwóch międzynarodowych konferencjach naukowych, których współorganizatorem jest Oddział Wrocławski PTTŻ: Quality and Safety in Food Production Chain oraz BRIA 2022 - Biotechnology Research and Industrial Applications. Konferencje odbędą się w dniach 15-16 września 2022 r. we Wrocławiu.

Więcej szczegółów w zakładce: Konferencje

statuetka

W konkursie PTTŻ na najlepszą pracę doktorską
z zakresu nauk o żywności obronioną w 2021 r., najwyższą punktację i nominację do nagrody Kapituła przyznała pracy dr inż. Katatrzyny Pobiegi pt. "Studia nad aktywnością przeciwdrobnoustojową powłok pullulanowo-propolisowych na wybranym surowcu roślinnym", wykonanej pod kierunkiem prod. dr hab. Małgorzaty Gniewosz. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz
z wręczeniem statuetki odbyło się  19 maja 2022 r.
w Poznaniui podczas XXVI Konferencji Naukowej
Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ. 

 

zdjecie 2

wrczenie

  

  

Więcej o konkursie