Na stronie internetowej XXV Sesji Naukowej Młodej Kadry Naukowej PTTŻ opublikowano książkę streszczeń, monografię oraz listę Laureatów konferencji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

https://smkn2020.wordpress.com/