W imieniu Podkarpackiego Oddziału PTTŻ, serdecznie zapraszamy na prelekcję w ramach cyklu wykładów otwartych "JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI - ŚWIADOME ODŻYWIANIE", pt. "Bakterie probioyczne i ich rola w kształtowaniu zdrowia człowieka". Wykład wygłosi dr hab. Dorota Zielińska, prof. SGGW z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, SGGW w Warszawie. 

Seminarium odbędzie się 27.01.2022 o godz. 15:00 na platformie Zoom.

Szczegóły w zakładce: Seminaria online