Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Sesji Naukowej Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Żywność dzisiaj - lokalna czy globalna? Tradycyjna czy innowacyjna?" oraz IXth International Session of Young Scientific Staff "Nowadays food- local vs. global? Traditional vs. innovative?", które odbędą się w Poznaniu w dniach 19-20 maja 2022 roku. 

 

SMKN 2022

 

Więcej szczegółów w zakładce: Konferencje